Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng Đoàn công tác đã nghe Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị báo cáo kết quả công tác năm 2019 của đơn vị. 

Theo đó, từ đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác đảng và công tác chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác; nhiều nội dung quan trọng được triển khai cơ bản đúng tiến độ theo chương trình đề ra; đã tham mưu ban hành Quy định mới về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân (CAND); kiện toàn, củng cố tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở theo mô hình, tổ chức mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những kết quả mà Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã đạt được trong năm 2019. 

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND; đổi mới công tác nắm tình hình, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các chủ trương, quy định về công tác đảng, công tác chính trị trong CAND.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí để tuyên truyền những tấm gương tốt trong CAND, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quân sự, võ thuật nhằm rèn luyện tư thế, lễ tiết, tác phong, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác chấp hành điều lệnh CAND. 

Qua đó, vận dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu trong tình hình mới. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn…

PV