Báo cáo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh,Trưởng Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, “điểm nóng” phức tạp; tập trung trấn áp tội phạm, điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao; phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển về chiều sâu, chất lượng, công tác quản lý Nhà nước về ANTT có chuyển biến tích cực.

Thứ trưởng NguyễnVăn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Công an huyện Mai Châu

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công an huyện Mai Châu trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn của CBCS Công an huyện Mai Châu trong đời sống vật chất và cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức. Những vấn đề đó đã và đang đặt ra cho lực lượng CAND nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi Công an huyện Mai Châu phải quyết tâm hoàn thành Chương trình công tác năm đã đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu tại buổi làm việc

Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho CBCS. Nhất là hiện nay Bộ Công an đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của tỉnh về công tác đảm bảo ANTT; chủ động tham mưu, đề xuất cách làm hiệu quả, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có chiều rộng, chiều sâu, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ về thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Mai Châu tiếp tục quan tâm lựa chọn, chuẩn bị, bố trí CBCS đảm bảo ANTT ở cơ sở, trước mắt là đối với lực lượng Công an phụ trách xã về ANTT, lực lượng trinh sát phụ trách địa bàn; lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm bố trí đảm bảo lực lượng cho Công an cấp huyện, chính quy lực lượng Công an các xã.Minh Hiền