Tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và Văn phòng Bộ Công an.

 Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; đồng chí Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau; Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Cà Mau. 

Thay mặt CBCS Công an Cà Mau, Đại tá Phan Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnh, báo cáo kết quả công tác năm 2018  của Công an tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo đó, Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện những chủ trương, Nghị quyết, chiến lược chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, góp phần phục vụ phát triển KT-XH và đối ngoại của tỉnh; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vấn đề phát sinh phức tạp liên quan đến ANTT; huy động phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, loại đối tượng, truy nã tội phạm; nâng cao chất lượng công tác pháp chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác thanh tra, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới…

Thứ trưởng Nguyễn văn Sơn, kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Cà Mau.

Năm 2018, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra 535 vụ phạm pháp hình sự, 687 bị can; tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 85,9% (460/535 vụ); trọng án xảy ra 27 vụ, 30 bị can; tỉ lệ điều tra khám phá đạt 100% (27/27 vụ)…

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, biểu dương những kết quả công tác mà Công an Cà Mau đạt được thời gian qua. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chân thành cảm ơn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành và nhân dân tỉnh Cà Mau đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ lực lượng CAND nói chung, Công an Cà Mau nói riêng trong thời gian qua và mong rằng, tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp giúp đỡ của đồng chí, đồng bào trong tỉnh thời gian tới.

Đồng chí Thứ trưởng cho biết, yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới đặt ra cho toàn lực lượng CAND nói chung, Công an Cà Mau nói riêng đòi hỏi mỗi CBCS cần đề cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm; giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm và địa bàn trọng điểm. Tập trung rà soát, triệt phá các băng nhóm lưu manh, côn đồ; cho vay lãi nặng, bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, “tín dụng đen”; chống người thi hành công vụ…

“Thời gian tới lực lượng Công an Cà Mau cần tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu đúng, tham mưu trúng; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Chú ý an ninh phi truyền thống, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, làm tốt công tác dân vận, khơi dậy và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh.

Đặc biệt, Công an Cà Mau cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho CBCS; triển khai thực hiện tốt chủ trương, đề án của Bộ Công an về sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác xây dựng lực lượng, quản lý cán bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị cho CBCS; chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy; chủ động không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đảm bảo phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Tích cực tham gia xây dựng đơn vị, chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Văn Đức