Thượng tá Đào Hữu Đông, Giám đốc Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà đã báo cáo tình hình kết quả các mặt công tác trong thời gian qua. Theo đó, Cơ sở có nhiệm vụ là tiếp nhận, tổ chức quản lý, giáo dục và hướng nghiệp dạy nghề cho những người vi phạm pháp luật, bị xử phạt hành chính – biện pháp đưa vào Cơ sở giáo dục bắt buộc thuộc địa bàn 29 tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với CBCS Cơ sở Giáo dục bắt buộc Thanh Hà.

Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ chính sách đối với trại viên; quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Tình hình trại viên ổn định, yên tâm chấp hành Quyết định đưa vào Cơ sở giáo dục bắt buộc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm cơ sở sản xuất, nơi ở, khu chăm sóc, khám chữa bệnh của Cơ sở Giáo dục bắt buộc Thanh Hà

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ với những khó khăn mà Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà đang gặp phải, biểu dương tinh thần và nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ của Cơ sở; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ mà Cơ sở cần thực hiện để từng bước khắc phục những vướng mắc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phải đưa vào chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục về việc xây dựng các phương án điều động, bố trí cán bộ biết tiếng dân tộc thiểu số về công tác tại các Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn động viên gia đình trại viên đang học tập tại Cơ sở Giáo dục bắt buộc Thanh Hà.
Đối với Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vững vàng, bản lĩnh, yên tâm công tác và chủ động dự báo về tình hình công tác của đơn vị trong thời gian tiếp theo để làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Làm tốt Chỉ thị số 13 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng, đưa vào Cơ sở giáo dục bắt buộc”; xây dựng chương trình giáo dục, cảm hoá trại viên có hiệu quả, tạo ra các kĩ năng sống cho trại viên bằng cách tổ chức nhiều các hoạt động văn, thể, mỹ cho trại viên tham gia. Chủ động công tác nắm tình hình, kiểm soát tốt tình hình trại viên, quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối Cơ sở, không để đưa ma tuý và điện thoại vào Cơ sở. 

Phát huy hiệu quả các mô hình liên kết dạy nghề, tạo nguồn thu, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và trại viên. Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ và duy trì mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị với các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương, làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn và chủ động xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra…

Phương Thuỷ