Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết: Thực hiện Pháp lệnh, tỉnh Nam Định đã kiện toàn lại đội ngũ Công an xã, chất lượng được tăng cường hơn so với trước. Lực lượng Công an xã đã bám sát địa bàn; nắm chắc tình hình, quản lý đối tượng, giải quyết tốt các vụ việc theo thẩm quyền, đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Lực lượng Công an xã ở Nam Định cũng đã được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác, đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa phương, thực sự làm nòng cốt trong việc thực hiện các mô hình phong trào "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ"; "Ba giỏi, 2 vững mạnh"; "Ba an toàn"… về ANTT; đã góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự ở địa phương.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đã lắng nghe đại diện các ban, ngành, địa phương, các cán bộ Công an xã phát biểu, đánh giá về những thuận lợi, ưu điểm, các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị những vấn đề phát sinh khi thực hiện Pháp lệnh Công an xã.

Thứ trưởng Lê Quý Vương với các đại biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã kết luận buổi làm việc, đánh giá tỉnh Nam Định là địa phương quan tâm sát sao đến lực lượng Công an xã; thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Công an xã, không để xảy ra tình trạng cán bộ Công an xã vi phạm quy định, vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an, Tài chính và các ngành chức năng đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về việc bố trí Phó Công an xã kiêm nhiệm chức danh cán bộ Tư pháp, hộ tịch nên hưởng chế độ công chức xã, đây là điểm rất tốt. Bộ sẽ nghiên cứu để triển khai trong toàn quốc. Việc xác định tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ Công an xã cũng được Nam Định triển khai bài bản, đúng quy định; bố trí chức danh, số lượng, phụ cấp rõ ràng nên đã tạo được đội ngũ cán bộ Công an xã đầy đủ, hợp lý.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Nam Định cần có kế hoạch đào tạo dài hạn đối với Công an xã để các đồng chí tham gia Công an xã được học tập, bố trí công tác phù hợp, tạo điều kiện để họ phấn đấu, cống hiến lâu dài...

Thủy - Hòa