Thời gian qua quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản đang có những bước phát triển mới hết sức tốt đẹp. Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Nhật Bản đã có những bước tiến tích cực, nhất là trong việc trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, hợp tác về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ. Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia, trong đó có hợp tác về phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi nước, phòng vệ dân sự, phòng cháy chữa cháy.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành tặng quà Giám đốc đối ngoại Tập đoàn Morita của Nhật Bản Baba Fumihiko tại buổi tiếp.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá cao những thành tựu của Tập đoàn Morita trong các lĩnh vực về công nghệ cao, điện tử tiên tiến, sản xuất các thiết bị, phương tiện về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đồng thời mong muốn trong thời gian tới Tập đoàn Morita sẽ đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam; tích cực việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu, sản xuất các phương tiện công nghệ cao về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ..; góp phần phục vụ có hiệu quả cho công tác bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội mỗi quốc gia…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành; Giám đốc đối ngoại Tập đoàn Morita của Nhật Bản Baba Fumihiko tại buổi tiếp.
Giám đốc đối ngoại Tập đoàn Morita Baba Fumihiko chân thành cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã dành thời gian tiếp Đoàn với những tình cảm hết sức tốt đẹp; vui mừng báo cáo với Thứ trưởng Bùi Văn Thành về những thành công, hiệu quả đầu tư của Tập đoàn trong thời gian qua; tin tưởng rằng chuyến thăm làm việc của Đoàn lần này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Nhật Bản - Việt Nam; củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và mong muốn Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Tập đoàn tại Việt Nam…
Hưng Việt