Theo báo cáo của Đại tá Đặng Hoàng Đa, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015, Công an tỉnh Sóc Trăng  đã thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đảm bảo, đáp ứng cơ bản các yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên, đột xuất của lực lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho CBCS từng bước được nâng cao, thông tin liên lạc luôn được đảm bảo thông suốt...

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an Sóc Trăng.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, lãnh đạo Công an Sóc Trăng cũng còn một số khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật…
Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, biểu dương kết quả các mặt công tác của Công an tỉnh Sóc Trăng thời gia qua và nhấn mạnh, thời gian tới Công an Sóc Trăng cần làm tốt quy hoạch; tiếp tục huy động nguồn lực, chủ động triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các dự án, các công trình xây dựng trụ sở, doanh trại; đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết bị kỹ thuật; khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả các công trình xây dựng, các trang thiết bị kỹ thuật được đầu tư, trang cấp để phục vụ tốt các yêu cầu công tác và chiến đấu của lực lượng…

Văn Đức - Hoàng Nhân