Dự Đại hội có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình; các đồng chí lãnh đạo đại diện cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Ninh Bình…

Trong nhiệm 2010 - 2015, Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ, đảm bảo dân chủ, nâng cao trách nhiệm, chấp hành kỷ cương, nguyên tắc của Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của Đảng bộ đề ra, vận dụng đúng đắn những chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy Ninh Bình và Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng các đại biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã thống nhất đặt ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII đề ra, cần tập trung thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước mắt bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bảo vệ bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XIV.

Liên tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đấu tranh hiệu quả với băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy…; tiếp tục đổi mới tư duy từ hậu cần sang hậu cần – kỹ thuật chủ động đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu.

Các Đảng viên Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cải cách hành chính sâu rộng tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi cho các nhà dầu tư doanh nghiệp và người dân để phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Minh Hiền