Tham gia tiếp và làm việc với đoàn có, đồng chí Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi làm việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng cùng đoàn công tác Bộ Công an, về tình hình, kết quả các mặt công tác Công an 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. 

Sáu tháng đầu năm 2016, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được giữ vững ổn định, lực lượng Công an Đồng Tháp đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo có hiệu quả công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả các mặt công tác mà Công an tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng đã thông báo tóm tắt về tình hình thế giới, khu vực đặc biệt là tình hình hình liên quan đến Biển Đông. 

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian tới làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương để tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp về ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc tại Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tập trung làm tốt công tác đấu tranh và phòng ngừa các loại tội phạm, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững sự ổn định chính trị, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Thanh Phong