Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và những trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Công an Bình Thuận, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã phát biểu ghi nhận những nỗ lực của Công an Bình Thuận trong thời gian qua, nhất là việc đã xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp và nhanh chóng ổn định tình hình ANTT.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh Bình Thuận.

Trước những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và trong nước có ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an Bình Thuận phải tập trung làm tốt công tác ổn định và giữ vững tình hình ANTT tại địa phương, không để xảy ra những vụ việc phức tạp về ANTT; tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ và đưa ra xử lý các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong các vụ gây rối vừa qua. 

Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác nghiệp vụ, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm và tăng cường công tác dân vận để phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh… 

Chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; làm tốt công tác hậu cần – kỹ thuật, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo và công tác chỉ huy.

THÀNH LONG