Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tình hình ANTT dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, Công an Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT, trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết, triển khai các phương án, kế hoạch thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT… đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui Tết, đón xuân.

 Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình ANTT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được của Công an Hà Tĩnh trong thời gian qua, nhất là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo trong thời gian tới Công an Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch các mặt công tác Công an đã đề ra; chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các vấn đề liên quan đến ANTT để tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ Công an; làm tốt công tác cán bộ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hồng Nhung – Văn Hùng