Ngày 13/8, tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an về kết quả công tác viễn thông, tin học Công an nhân dân (CAND) năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, công tác đầu tư triển khai hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin (CNTT) và mạng máy tính trong lực lượng Công an đã được tiến hành một cách đồng bộ, thống nhất. Theo đó, đến tháng 4/2014, đã hoàn thành việc xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng tuyến trục truyền dẫn cáp quang Bắc - Nam kết nối 3 trung tâm vùng Hà Nội - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ đã được tổ chức kết nối thông suốt với mạng trục của Bộ và được triển khai hệ thống mạng máy tính diện rộng dùng riêng Bộ Công an.

Công tác ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính đã bước đầu được triển khai và đem lại kết quả tích cực nhất định. Tuy nhiên, các dịch vụ hành chính công chủ yếu ở mức độ 1 và 2, tập trung vào việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp như: đăng ký xe; đăng ký hộ khẩu; cấp chứng minh nhân dân, hộ chiếu; tuyên truyền, phổ biến pháp luật…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị chức năng của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả nêu trên.

Chỉ đạo về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, trước mắt, giao Cục Thông tin liên lạc chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo Bộ thống nhất quản lý quy hoạch và phát triển mạng truyền dẫn cáp quang của ngành.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động đề xuất, xác định các dịch vụ sử dụng trên mạng truyền dẫn cho hợp lý. Hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý để thống nhất điều chỉnh và quản lý Nhà nước về tin học nghiệp vụ toàn lực lượng; tăng cường và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng, hạ tầng máy tính diện rộng dùng riêng của lực lượng CAND.

Trong đó, ưu tiên các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin đa chiều, đa dịch vụ ổn định, chất lượng cao, gắn liền với yêu cầu bảo mật và an ninh, an toàn. Chú trọng nghiên cứu, quy hoạch, xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, các cơ sở dữ liệu và phần mềm nghiệp vụ.

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, sau buổi làm việc này, giao Cục Thông tin liên lạc chủ trì, Cục Tin học nghiệp vụ phối hợp tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả triển khai và hiệu quả khai thác sử dụng các hệ thống viễn thông, tin học của các Tổng cục và Công an các đơn vị, địa phương, hoàn thành trong tháng 9.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực này vào lực lượng Công an…

Vũ Linh