Thời gian hội khóa: 2 ngày từ 10hngày 7-10-2017 (thứ 7) đến 14h ngày 8-10-2017 (Chủ nhật).

Địa điểm: Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai, Ba Vì, Hà Nội.

Đề nghị trưởng đoàn D3- Đại học Cảnh sát nhân dân địa phương báo danh sách gồm họ, tên hội viên về dự với Ban tổ chức trước ít nhất 10 ngày để bố trí đón tiếp chu đáo.

Mọi thắc mắc liên hệ với Ban Tổ chức (Đ/c Nguyễn Đình Vân, 094612365 (ghi danh sách các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra); Đ/c Nguyễn Địch Nam: 0913211905 (ghi danh sách đoàn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào); đồng chí Ngô Quang Kim: 0913382185 (ghi danh sách đoàn quân đội, cơ quan Bộ, Công an Hà Nội và số chuyển ngành tại Hà Nội).

candonline