- Thời gian: 8h ngày 01-01-2019.

- Địa điểm: 189 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông báo này thay thư mời.                                                                                         

Xin liên hệ:

-         Đ/c Trần Nam Chương, ĐT 0903951079.

-         Đ/c Nguyễn Duy Tân, ĐT: 0913806868

-          Đ/c Hồ, ĐT: 0903670679

candonline