“Hành trình đỏ” năm 2020 lần này được tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên và quần chúng nhân dân tham gia, trong đó, có hơn 100 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh tình nguyện tham gia hiến máu thu về 115 đơn vị máu.

Hơn 100 CBCS Công an tỉnh tham gia hiến máu trong chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020 tại tỉnh Bắc Kạn.
CBCS Công an tỉnh Bắc Kạn tham gia hiến máu.

Thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tập trung vào công tác tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sỹ tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện. Qua đó, giúp cho mỗi cán bộ chiến sỹ nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của hoạt động này, không chỉ đối với sức khỏe của những bệnh nhân cần máu mà ngay cả với những người tham gia hiến máu.

 Đặc biệt, thông qua hoạt động hiến máu lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Đức Thuần