Tại Hội thảo, các ý kiến phát biểu đã nhất trí đánh giá công tác Thanh tra trong lực lượng CAND giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã để lại những kinh nghiệm rất quý báu, góp phần phát triển về tổ chức và tăng cường công tác Thanh tra trong lực lượng CAND giai đoạn đổi mới sau này.

Do điều kiện có chiến tranh nên tổ chức Thanh tra, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hệ thống văn bản chỉ đạo công tác còn nhiều hạn chế, vì thế, trong chỉ đạo công tác Thanh tra phải đặc biệt chú ý lựa chọn cán bộ Thanh tra có phẩm chất, năng lực tốt nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác, đồng thời chú trọng động viên cán bộ Thanh tra khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện chiến tranh ác liệt lúc bấy giờ

M.Thúy