Việc thành lập mới Đội Cảnh sát trật tự, cơ động với nhiệm vụ Cảnh sát phản ứng nhanh 113 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội, an ninh trên địa bàn.

Theo đó Đội Cảnh sát trật tự, cơ động, 113 thuộc Công an thị xã Ba Đồn có trách nhiệm đảm bảo công tác trật tự công cộng, trật tự giao thông đô thị; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn công cộng tại đô thị và các địa bàn phức tạp về ANTT.

Lãnh đạo Thị uỷ Ba Đồn và lãnh đạo Công an Tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Đội Cảnh sát trật tự,cơ động, 113 Công an thị xã Ba Đồn.

Tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát thường xuyên và đột xuất để giám sát việc chấp hành pháp luật, các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự xảy ra ở địa bàn công cộng; các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, truy bắt các đối tượng phạm tội; Tham gia cấp cứu người bị thương, bảo vệ hiện trường, bảo đảm trật tự nơi xảy ra các vụ tại nan giao thông, các vụ vi phạm pháp luật…

Lễ ra mắt của Đội Cảnh sát trật tự,cơ động, 113 Công an thị xã Ba Đồn.

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và  bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách Quốc tế hoạt động ở địa bàn.

Lam – Thành - Đông