Hai trạm Công an cửa khẩu này có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu 2 sân bay nói trên theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ trưởng Bộ Công an

PV