Tại đây, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập BCH Quân sự thị xã Long Mỹ, trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang.

Đại tá Thái Văn Mười Hai, Trưởng Công an thị xã Long Mỹ tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ tuyên thệ thành lập Công an thị xã Long Mỹ.

Lãnh đạo BCH Quân sự và Công an thị xã Long Mỹ bày tỏ quyết tâm của đơn vị trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy KT-VH-XH địa phương ngày càng phát triển…

Văn Đức