Gồm: Công an phường Đội Cấn, Công an phường Mỹ Lâm và Công an phường An Tường. Việc thành lập trên căn cứ Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21-11-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang. 

Trong đó, Công an các phường có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác theo Thông tư số 43/2018/TT-BCA ngày 25-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang trao Quyết định thành lập 3 Công an phường.

Tại buổi lễ, cũng đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang về việc điều động, bổ nhiệm 8 đồng chí giữ chức vụ Trưởng, Phó trưởng Công an 3 phường nêu trên và Quyết định của Trưởng Công an TP Tuyên Quang về việc điều động 17 đồng chí cán bộ về công tác tại Công an 3 phường.

M.Hiền