Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng ủy Thanh tra Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đã chủ động tham mưu kịp thời cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; qua thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại tố cáo… góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn và các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Thanh tra Bộ Công an đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo, cần chú trọng đẩy mạnh công tác thanh tra cơ bản, đồng thời tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ thanh tra; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", không ngừng rèn luyện, phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn cách mạng mới… 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ, tổ chức thí điểm bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư trực tiếp tại Đại hội

Việt Hưng