Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, trong năm qua, lực lượng Tham mưu CAND các cấp đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như xây dựng lực lượng, hậu cần nên chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong CAND đã được nâng lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo chỉ đạo.

Nổi bật là đã chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tham mưu phục vụ Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ chuẩn bị nội dung trình Quốc hội thông qua Luật ANQG; bảo vệ bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009, bảo vệ Hội nghị ASEM 5; đảm bảo ANTT các địa bàn trọng điểm không để xảy ra bị động, bất ngờ; tiếp tục thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm…
Triển khai thực hiện quyết định của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong CAND và Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức CAND trong tình hình mới; mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với an ninh, nội vụ nhiều nước trên thế giới… Với những thành tích đã đạt được, Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ Công an đã tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho Văn phòng Bộ và tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho lực lượng tham mưu Công an nhiều đơn vị, địa phương.

Yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Tham mưu CAND các cấp không ngừng đổi mới, chủ động trong mọi mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như xây dựng lực lượng, hậu cần để nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ kịp thời yêu cầu của lãnh đạo chỉ đạo. Trước mắt chủ động phối hợp nắm chắc tình hình tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo bảo vệ an toàn hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2005; bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; triển khai thực hiện Luật ANQG; trình Quốc hội thông qua Luật CAND; đảm bảo ANTT tại các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tạo chuyển biến mới về trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích xuất sắc kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND vào năm 2006..

Xuân Hùng