Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu trong lực lượng CAND, chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân. Nhiều ý kiến phát biểu rất tâm huyết, làm sáng tỏ nhiều nội dung và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả, đóng góp to lớn của các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu cần nghiêm túc nhìn nhận, tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; từ đó phát huy tốt hơn nữa những bài học kinh nghiệm, cách làm hay của công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, để góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quà và logo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tặng đại diện các gia đình liệt sỹ, thương binh là Công an xã, Bảo vệ dân phố

Để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân tích cực, tự giác tham gia xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng CAND các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. “Xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trên lĩnh vực bảo đảm ANTT, là cơ sở quan trọng để xây dựng, củng cố vững chắc thế trận ANND” – Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm, khu đô thị tập trung theo hướng xã hội hóa ngày càng cao. “Việc xây dựng, tổ chức hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; không để tồn tại các mô hình tự phát, phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền và hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan Công an”, Bộ trưởng nói.

Người đứng đầu Bộ Công an cũng đề nghị lực lượng Công an các cấp tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND với QĐND, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lồng ghép công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT với việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội và việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, cần quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Quan tâm bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để cán bộ cơ sở có đủ năng lực làm nòng cốt tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quà và logo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tặng đại diện các gia đình liệt sỹ, thương binh là Công an xã, Bảo vệ dân phố đã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến

Trong thực hiện nhiệm vụ, đã xuất hiện nhiều tấm gương Công an xã, Bảo vệ dân phố dũng cảm, không quản ngại nguy hiểm, hy sinh tính mạng, xả thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Chỉ tính từ năm 2006 đến nay, cả nước đã có 33 trường hợp Công an xã, Bảo vệ dân phố hy sinh, được công nhận là liệt sỹ; 178 thương binh hoặc hưởng chính sách như thương binh.

Để ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, lãnh đạo Bộ Công an đã ký các Quyết định tặng Bằng khen của Bộ cho 185 tập thể, 122 cá nhân.


Quỳnh Vinh - Phạm Tâm