Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, thời gian qua, tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ người đứng đầu các cơ quan, tổ chức vẫn còn có biểu hiện coi nhẹ, lơ là công tác PCCC; kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn của người dân chưa cao. Từ đó đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC phải thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Cán bộ, chiến sĩ của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH 

Thông qua đợt tập huấn, cán bộ chiến sỹ sẽ được trang bị thêm những kỹ năng, phương pháp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền. Trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó cũng đã cùng các chuyên gia tập trung phân tích, làm rõ những cách thức cụ thể để sử dụng hiệu quả các kênh tương tác, phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet phục vụ công tác tuyên truyền về PCCC. Nhằm đảm bảo tính kịp thời, chính xác và tạo được độ phủ của thông tin, giúp người dân có thể tiếp cận được dễ dàng các kiến thức, kỹ năng trong công tác PCCC và CNCH.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã xây dựng và đưa vào sử dụng website của đơn vị, xem đây là một kênh tương tác hiệu quả với nhân dân. Qua đó, cung cấp những thông tin pháp luật về PCCC, công tác quản lý của lực lượng và tuyên truyền một cách đậm nét những chiến công, hình ảnh đẹp của người lính cứu hỏa tới người dân…


M.Hiền