Cũng trong tháng 10, lớp tập huấn thứ hai sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh cho Công an 14 tỉnh, thành phố khu vực biên giới phía Nam từ Đà Nẵng trở vào. 

Lớp tập huấn giới thiệu khái quát cho các học viên về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng INTERPOL Việt Nam trong điều phối hoạt động hợp tác Cảnh sát đấu tranh phòng, chống tội phạm; nêu những kết quả nổi bật trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia qua kênh INTERPOL, ASEANAPOL của lực lượng Cảnh sát Việt Nam. 

Bên cạnh đó, lớp tập huấn chia sẻ về các cơ sở dữ liệu, công cụ của INTERPOL nhằm hỗ trợ việc trao đổi, chia sẻ thông tin trong phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát các nước; đánh giá về các chiến dịch của INTERPOL đã triển khai tại Việt Nam có sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu và công cụ của INTERPOL.

Các thành viên lớp tập huấn.

Ngoài ra, lớp tập huấn cũng giới thiệu tổng quan về Chương trình ASEAN – EU về quản lý biên giới và xuất nhập cảnh; cập nhật tình hình, kết quả triển khai Chương trình này qua hai giai đoạn. Đặc biệt, lớp tập huấn sẽ có phần tập huấn sử dụng hệ thống I-Batch của INTERPOL về quản lý biên giới và xuất nhập cảnh.

Nội dung giảng dạy được xây dựng sát với thực tiễn, kết hợp giữa tài liệu tập huấn của INTERPOL với kinh nghiệm công tác thực tế và phần thực hành trực tiếp trên công cụ tra cứu của INTERPOL nhằm giúp các học viên có thể nhanh chóng nắm bắt, tiếp thu và áp dụng vào thực tế công tác tại đơn vị, từ đó góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật, quản lý biên giới và xuất nhập cảnh của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Lê Đức Tuyến, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhấn mạnh, lớp tập huấn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hỗ trợ của kênh hợp tác INTERPOL, ASEANAPOL đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, công tác quản lý biên giới và xuất nhập cảnh”.

Nhật Hằng