Các đơn vị tham gia tập huấn thuộc Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Cục Tài chính, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Tuyên Quang và một số đơn vị y tế…

Các đại biểu dự tập huấn.

 Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nhấn mạnh: Việc triển khai tổ chức thực hiện chính sách BHYT trong CAND là một nội dung hoàn toàn mới cả về tư duy, nhận thức, thói quen, tâm lý, tình cảm, phương thức quản lý tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe cho CBCS , mới cả về hệ thống y tế CAND.

Hội nghị đã phổ biến, hướng dẫn các chế độ, chính sách về BHYT, hướng dẫn qui trình cấp, quản lý thẻ BHYT, cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm cấp, quản lý thẻ BHYT, đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh BHYT; giám định BHYT …

Thanh Hằng