Trong thời gian 10 ngày (từ ngày 6-1 đến ngày 15-1), các học viên sẽ được tập huấn một số quy định về công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo Nghị định số 06/2013/NĐ - CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ; công tác tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; công tác phòng chống khủng bố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; công tác xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, doanh nghiệp; phương pháp lập biên bản và báo cáo ban đầu vụ việc; công tác bảo vệ hiện trường và một số vấn đề cơ bản trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; những điểm mới trong quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ,…

Kết thúc thời gian tập huấn, Ban huấn luyện sẽ tổ chức kiểm tra lý thuyết và thực hành. Những học viên đạt yêu cầu đề ra về lý thuyết và thực hành sẽ được cấp chứng chỉ.

Qua lớp tập huấn giúp học viên nắm được một số trình tự, thủ tục cơ bản của pháp luật, kỹ năng xử lý khi có tình huống xảy ra; trang bị cho lực lượng bảo vệ BOT kỹ năng, kỹ thuật sử dụng công cụ hỗ trợ và cách bảo dưỡng các loại công cụ hỗ trợ được trang bị, phấn đấu xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Hồng Nhung