Trong cải cách hành chính, công nghệ thông tin góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, cơ sở lưu trú và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện khai báo.

Lớp tập huấn được Đại tá Trần Văn Dự - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh truyền đạt những nội dung về ưu điểm, chức năng của hệ thống khai báo tạm trú trực tuyến và hướng dẫn cách thức vận hành, tiếp nhận thông tin chương trình khai báo, quản lý và khai thác thông tin tạm trú của người nước ngoài trên Internet.

Cũng tại lớp tập huấn lần này, hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp đã được tập huấn, hướng dẫn sử dụng "khai báo tạm trú trực tuyến".

Bùi Dương