Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tới dự và phát biểu khai mạc chương trình.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu khai mạc Khóa Tập huấn.

Khóa Tập huấn có sự tham gia của hơn 400 đại biểu là lãnh đạo và báo cáo viên của Công an và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn, cứu hộ (PCCC &CNCH) các đơn vị, địa phương.

Chương trình Tập huấn là một bước nhằm hiện thực hóa Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương (TW) và Kế hoạch của Đảng ủy Công an TW về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Các đại biểu nghe các giảng nghiệp vụ về tuyên truyền miệng trong CAND.

Phát biểu khai mạc Khóa Tập huấn, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nhấn mạnh, Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, từ đó góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin và cổ vũ phong trào cách mạng.

Hơn 400 đại biểu của Công an và Cảnh sát PCCC & CNCH các đơn vị, địa phương tham dự Khóa tập huấn.

Để Khóa tập huấn đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, Tổng cục Chính trị CAND đã mời các nhà khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Ban Tuyên giáo TW và Học viện Báo chí tuyên truyền làm giảng viên cho Khóa Tập huấn.

Theo Ban tổ chức, Khóa Tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/7 tại  Hà Nội.

Tâm Phạm