Phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hội, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CHCN Bộ Công an nhấn mạnh: Công tác thông tin, truyền thông luôn được xác định là công tác quan trọng hàng đầu. 

Tập huấn công tác thông tin, truyền thông PCCC&CHCN.

Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ Cảnh sát PCCC&CHCN của Cục và các địa phương đã có nhiều giải pháp tham mưu, nhiều biện pháp thông tin, tuyên truyền có hiệu quả cao trong công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC& CHCN với các cơ quan báo chí, truyền thông. Từng bước được nâng cao chất lượng, tạo ảnh hưởng tốt trong dư luận và biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công tác PCCC&CHCN.

Hoàng Châu