Tham dự hội nghị hơn 200 đại biểu đại diện các phòng nghiệp vụ, cán bộ làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật, thuộc Công an 16 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên.

Theo chương trình, các học viên tham gia hội nghị sẽ được truyền đạt 4 chuyên đề chuyên sâu về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong CAND.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, Đại tá Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nhấn mạnh, những năm qua, phổ biến giáo dục pháp luật luôn là một công tác quan trọng được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm.

Việc tăng cường thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong CAND đã góp phần đẩy mạnh phổ biến giáo dục quán triệt cho cán bộ chiến sỹ CAND, cán bộ công chức viên chức về nhiệm vụ trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời khuyến khích động viên nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khắc Lịch