Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an trình bày những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng và các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quốc phòng cũng như những nội dung có liên quan đến công tác Công an.

Luật Quốc phòng được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019, thay thế Luật Quốc phòng năm 2005. Luật được xây dựng trên cơ sở thực hiện sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, quán triệt, tuân thủ Hiến pháp năm 2013. 

Luật đã khắc phục được những bất cập, hạn chế của Luật Quốc phòng năm 2005 bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn mới. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyên sâu, triển khai Luật Quốc phòng là rất cần thiết nhằm thống nhất nhận thức và nghiêm túc triển khai thi hành thi hành Luật có hiệu quả. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, sau hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương cần tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung Luật Quốc phòng và triển khai thi hành Luật cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương nắm rõ tinh thần, nội dung của Luật và các nghị định hướng dẫn thi hành để áp dụng thực hiện thống nhất. Tiến hành rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quốc phòng để tiếp tục đề nghị sửa đổi bổ sung, bãi bỏ các văn bản không còn hiệu lực... 

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng thời, có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật Quốc phòng và các văn bản có liên quan đến các cán bộ, chiến sĩ CAND, trong đó đối với Công an các đơn vị địa phương cần lưu ý đến địa bàn Công an các huyện và đặc biệt là lực lượng Công an cấp xã vì liên quan đến huy động lực lượng, sử dụng lực lượng ở địa phương cũng như sự phối hợp giữa lực lượng Công an xã và lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương như thế nào. 

Đặc biệt, các đồng chí trong Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Công an, Công an địa phương và các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Công an địa phương có trách nhiệm phổ biến nội dung Luật Quốc phòng và các văn bản liên quan. 

Các học viện, trường CAND có kế hoạch rà soát hệ thống giáo trình, bộ môn nghiệp vụ, pháp luật và các tài liệu giảng dạy có liên quan đến công tác Công an để sửa đổi, bổ sung kịp thời với Luật Quốc phòng và các văn bản liên quan. Quá trình thực hiện Luật Quốc phòng nếu có bất cập, vướng mắc cần tập hợp đề xuất để bổ sung kịp thời.


Nguyễn Hương