Dự Lễ ký có Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hữu Thế, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm (gọi tắt là Thông tư liên tịch).

Để triển khai xây dựng Thông tư liên tịch, ngày 12-4-2016, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 1318/QĐ-BCA về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch gồm đại diện lãnh đạo cấp vụ, phòng của các bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao. 
Thứ trưởng Lê Qúy Vương, đồng chí Lê Hữu Thế và đồng chí Nguyễn Trí Tuệ ký Thông tư liên tịch.

Dự thảo văn bản đã 3 lần gửi xin ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, lấy ý kiến tham gia của các thành viên Tổ soạn thảo, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và gửi lấy ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên Tổ soạn thảo, Công an một số địa phương; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để xin ý kiến nhân dân… 

Trên cơ sở văn bản tham gia lần cuối của các bộ, ngành, Bộ Công an đã nghiên cứu tiếp thu cơ bản đầy đủ các ý kiến để chỉnh lý, hoàn thiện vào dự Thảo Thông tư liên tịch. Dự thảo Thông tư liên tịch sau khi được chỉnh lý, hoàn thiện bao gồm 4 chương, 16 điều.

Thay mặt lãnh đạo liên ngành, Thứ trưởng Lê Qúy Vương biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tổ biên tập và Thường trực tổ biên tập đã hoàn thành việc xây dựng Thông tư liên tịch.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương cho biết, sau khi được ban hành, Thông tư liên tịch sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng đúng, có hiệu quả biện pháp ngăn chặn đặt tiền để bảo đảm được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; bảo đảm quyền của bị can, bị cáo khi có đủ điều kiện có thể đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp này để thay thế biện pháp tạm giam.

Sau khi Thông tư liên tịch được ban hành, Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, lãnh đạo liên ngành tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc bộ, ngành có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Thông tư liên tịch cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra, truy tố, xét xử và những người khác có liên quan để bảo đảm việc tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch có hiệu quả trong thực tế; có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch trong bộ, ngành.

Minh Hiền