Dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Cục thuộc Bộ và các điển hình tiên tiến của lực lượng CSGT.

Thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, 5 năm qua, Cục CSGT đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phát động phong trào thi đua gắn kết với các chương trình, kế hoạch công tác lớn, các đợt cao điểm, đồng thời tập trung chỉ đạo lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương phát huy vai trò nòng cốt, xung kích triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), góp phần tạo chuyển biến tích cực về TTATGT, đạt mục tiêu mà Quốc hội, Chính phủ đề ra; lực lượng chức năng đã đổi mới phương thức hoạt động, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lí vi phạm TTATGT.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cụ thể, đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiều đợt TTKS, xử lí vi phạm, đặc biệt là chuyên đề và kế hoạch xử lí vi phạm về chở hàng quá trọng tải, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn với mô hình liên tuyến, liên địa phương; phối hợp và đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát, xử lí vi phạm bước đầu mang lại hiệu quả cao.

Từ 2010 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lí gần 30 triệu trường hợp vi phạm, bắt giữ 4.397 đối tượng phạm tội, thu 847 bánh và 32,8 kg heroin; gần 50 nghìn viên ma túy tổng hợp. 192 khẩu súng…; TTATGT trên đường thủy ổn định, Cảnh sát đường thủy chủ trì xác lập khám phá 59 chuyên án; thông qua hoạt động nghiệp vụ đã bắt, điều tra, khám phá 1.671 vụ phạm tội…

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã tăng cường quản lí nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đăng ký, quản lí, cấp biển số phương tiện; đổi mới hình thức tuyên truyền, hướng dẫn giao thông…

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT  thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ cho các tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực và đã mang lại hiệu quả tích cực, cổ vũ mạnh mẽ, động viên đông đảo cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên tích cực tham gia và đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với cách làm hay, sáng tạo, có tính đột phá trở thành những nhân tố mới có sức thu hút, lan toả và là hạt nhân thúc đẩy phong trào thi đua phát triển rộng khắp, lập thêm nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Cục CSGT cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cụ thể hoá các kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân, phải tạo sự chuyển biến về chất phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng CSGT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, duy trì, thúc đẩy phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đi vào thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả tích cực, tránh phô trương hình thức, được thể hiện bằng những công việc cụ thể hàng ngày...

Trước mắt, cần triển khai tốt phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tăng cường tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt để lấy nhân tố tích cực đẩy lùi nhân tố tiêu cực...

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, văn hoá ứng xử, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, ý thức trách nhiệm, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, sáng tạo, nhạy bén, công tâm trong công tác, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ CSGT trong sáng, thanh lịch, thân thiện, tận tuỵ phục vụ nhân dân, ngày càng được nhân dân và bạn bè quốc tế tin yêu, kính trọng...

Phương Thủy – Việt Hưng