Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị chức năng đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về cơ sở hạ tầng và các mặt công tác viễn thông, tin học, công nghệ đã và đang triển khai trong toàn lực lượng. 

Qua đó, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá thực trạng năng lực viễn thông, tin học, công nghệ của lực lượng CAND, mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong quản lý, khai thác và vận hành hạ tầng mạng viễn thông, tin học, công nghệ; đồng thời điểm diện những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó đề xuất những giải pháp để lãnh đạo Bộ Công an tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này, góp phần phát huy tối đa tiềm lực viễn thông tin học, khoa học công nghệ của lực lượng CAND...

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc này, các đại biểu đưa ra nhiều đề xuất tâm huyết, sâu sắc, sát với thực tiễn như tập trung huy động tiềm lực đầu tư phát triển công nghệ thông tin, trước mắt cho lĩnh vực giao thông và phòng cháy chữa cháy; đề xuất tái thành lập Trung tâm sự nghiệp có thu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và hội nghị truyền hình; nâng cấp hiện đại hoá mạng máy tính dùng riêng lực lượng CAND; thiết kế, quy hoạch và triển khai hệ thống thông tin nghiệp vụ cho các đơn vị trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động nghiên cứu chiến lược khoa học - công nghệ, tập trung vào xây dựng Chương trình khoa học - công nghệ phòng, chống tội phạm công nghệ cao…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định, nhiệm vụ thống nhất quản lý Nhà nước về viễn thông, tin học và công nghệ có vai trò vô cùng quan trọng trong phục vụ công tác và chiến đấu của lực lượng CAND. Qua đó, nhấn mạnh đến những mặt công tác cấp thiết, đôn đốc các đơn vị chức năng phát huy tinh thần chủ động trên các mặt công tác, đặc biệt là việc phát huy tiềm năng, huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các chương trình, kế hoạch mục tiêu đã đề ra. 

Đồng thời, đề nghị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu; chỉ đạo các đơn vị chức năng thành lập Đoàn kiểm tra để rà soát, kiểm tra, đánh giá tổng thể các mặt công tác viễn thông, tin học, công nghệ, cơ yếu trong toàn lực lượng CAND, có báo cáo trong quý II năm 2016; kịp thời đề xuất với lãnh đạo Bộ các giải pháp để nâng cao năng lực viễn thông, tin học và công nghệ trong toàn lực lượng trong tình hình mới…

Trần Xuân