Trong 6 tháng đầu năm tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới cơ bản ổn định, nhân dân hai bên biên giới chấp hành tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc đã được Chính phủ hai nước ký kết, công dân hai nước thường xuyên qua lại thăm thân, trao đổi buôn bán hàng hóa, giao lưu văn hóa ngày càng phát triển.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an hai bên đã cùng triển khai thực hiện tốt các nội dung cơ chế phối hợp, cùng hợp tác triển khai các mặt công tác tấn công truy quét các loại tội phạm hình sự trên tuyến biên giới, tăng cường quản lý biên giới hai nước, thường xuyên trao đổi cho nhau các vụ việc xảy ra liên quan về ANTT trên tuyến biên giới hai bên tiếp tục được giữ vững, ổn định; duy trì ổn định trật tự xã hội khu vực biên giới, đồng thời đảm bảo cho cư dân biên giới qua lại thuận lợi, thúc đẩy phát triển du lịch và  kinh tế, xã hội trên tuyến biên giới.

Hoàng Hiền