Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã được Giám đốc các cơ sở y tế trong CAND báo cáo về những mặt công tác đã triển khai trong thời gian qua, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn còn tồn tại trong công tác y tế CAND. 

Theo đó, những năm qua, các đơn vị đã cố gắng, nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh; học tập, đổi mới phương thức điều trị, nâng cấp trang thiết bị để phục vụ người đến khám chữa bệnh một cách tốt nhất; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, khen ngợi những thành tích và nỗ lực cố gắng mà lực lượng y tế CAND đã đạt được trong thời gian qua. Ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các đại biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định lãnh đạo Bộ Công an sẽ luôn quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo, để y tế CAND ngày càng phát triển hơn trong tương lai. 

Đồng chí cũng giao cho Tổng cục HC-KT tập hợp các ý kiến tại buổi làm việc, báo cáo lãnh đạo Bộ để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, các bệnh viện trong CAND khẩn trương rà soát, đánh giá sát, đúng những khó khăn vướng mắc, để chủ động áp dụng, triển khai tốt Luật Bảo hiểm y tế theo hướng tự chủ về kinh phí; tiếp tục quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; làm tốt công tác tư tưởng, có chính sách đặc thù để thu hút các cán bộ y tế giàu kinh nghiệm, có tay nghề cao phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND. 

Thứ trưởng cũng bày tỏ, mong muốn tập thể các cán bộ, chiến sĩ, y, bác sỹ, công nhân viên trong lực lượng y tế CAND vượt qua khó khăn, đoàn kết nội bộ, nâng cao y đức, phát triển chuyên môn, phục vụ tốt nhiệm vụ trong tình hình mới...

Trần Xuân