Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2019 và sơ kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2019, do Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, trình bày nêu rõ: Phát huy thành tích đã đạt được và bám sát phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019 do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phát động; chương trình của Cụm thi đua số 1..., trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp với các địa bàn trọng điểm bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực văn hóa tư tưởng, bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật và thể thao...

Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, thiết thực hiệu quả chủ đề công tác của Bộ năm 2019 là “Hoàn thiện thể chế, hướng về cơ sở”, với phương châm hành động “cán bộ chiến sỹ Cục An ninh Chính trị Nội bộ” chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019...

Với những thành tích đã đạt được, 6 tháng đầu năm 2019, 1 cá nhân của đơn vị đã vinh dự  được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 3 tập thể và 9 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và 7 tập thể, 61 cá nhân được Cục An ninh Chính trị Nội bộ tặng giấy khen...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả Cục An ninh Chính trị Nội bộ đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Trong thời gian ngắn đã tập trung triển khai mô hình tổ chức mới, các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cục; nội bộ đơn vị đoàn kết, nhất trí, cán bộ chiến sỹ phấn khởi thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Các mặt công tác theo mô hình tổ chức mới đã được thực hiện tốt, góp phần bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chụp ảnh với các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh đó đã chủ động, tích cực đảm bảo an ninh báo chí, an ninh thông tin; thường xuyên kiểm tra, phối hợp với các bộ, ngành làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; có kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên ở các địa phương, từ đó kịp thời có những báo cáo, đề xuất, chấn chỉnh các sơ hở.

Từ tình hình quốc tế, trong nước và những tác động của mạng xã hội, Internet, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Cục An ninh Chính trị Nội bộ phải thực sự quyết liệt và đổi để mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay.

“Cục An ninh Chính trị Nội bộ cần nắm chắc, có chiều sâu và toàn diện các mặt công tác. Từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; với Đảng ủy Công an Trung ương các vấn đề công tác đảm bảo an ninh nội bộ. Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và thực hiện đúng Chỉ thị, yêu cầu của Ban Bí thư, lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài vào các vị trí công tác”  Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ rõ.

Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh, trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả hoạt động lợi dụng báo chí, truyền thông chống lại Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, ảnh hưởng đến uy tín, vị trí của lực lượng vũ trang và đặc biệt là của lực lượng CAND. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban bí thư và Đảng ủy Công an Trung ương, tập trung hoàn thiện đề án về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trên không gian mạng; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ; điều tra, làm rõ các vụ án, chuyên án lớn... Đồng thời, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tiếp tục hoàn thiện, bố trí lại tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bảo vệ chính trị nội bộ ở các địa phương...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Công an cho các tập thể và cá nhân.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã quán triệt nội dung cơ bản của Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019; quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND; quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương; triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

X. Mai