Ngày 2-7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở LĐTB&XH, Sở GD&ĐT và Đại học Huế tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp về công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với HSSV đến năm 2020.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với các đơn vị ký kết tổ chức kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với HSSV trên địa bàn. 

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở LĐTB&XH, Sở GD&ĐT và Đại học Huế kết kế hoạch phối hợp công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với HSSV. 

Đồng thời sẽ tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho HSSV các trường đại học trực thuộc Đại học Huế. Bên cạnh đó sẽ triển khai thí điểm mô hình dự phòng, cai nghiện ma túy, bố trí cán bộ trực tiếp tham gia hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với HSSV… nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tác hại ma túy trong nhà trường và các trường đại học ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi thống nhất các tiêu chí đặt ra, các đơn vị đã kết kết giao ước thực hiện và dự kiến đến cuối quý IV năm 2019 sẽ thực hiện giao ban, đánh giá kết quả công tác phối hợp.


Anh Khoa