Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết ổn định các điểm khiếu kiện đông người, vượt cấp; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tham gia giải quyết khiếu kiện trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, tính từ 31-12-2008 đến 15-5-2018, tỉnh Hưng Yên có 53 điểm (vụ việc) liên quan tới 68 thị trấn, xã, phường có hoạt động khiếu kiện phức tạp và tiềm ẩn phức tạp với nội dung khiếu kiện đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực: công tác đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phát triển kinh tế-xã hội, giao thông, thủy lợi; hoạt động sản xuất của doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường…

Các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận khen thưởng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thế cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

Đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã tham mưu giải quyết ổn định phần lớn các điểm (vụ việc), đấu tranh, ngăn chặn hạn chế sự móc nối, liên kết của các đối tượng, không để thành lập “Chi hội dân oan” trên địa bàn tỉnh. Tổ chức điều tra hàng chục vụ việc sai phạm của cán bộ cơ sở liên quan đến đất đai, chế độ chính sách. Huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ thi công, giải phóng mặt bằng ở nhiều điểm thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra và góp phần giải quyết dứt điểm tình hình khiếu kiện trên địa bàn.

Tại Hội nghị, đại diện nhiều cơ quan, đơn vị đã có bài tham luận chỉ ra thực trạng công tác quản lý đất đai ở cơ sở; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và nêu ra những đề xuất, hướng giải pháp nhằm hạn chế nảy sinh vi phạm cũng như giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của công dân.

Để thực hiện tốt công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch đấu tranh trực diện với số đầu đơn, tích cực khiếu kiện, tổ chức khiếu kiện. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động đấu tranh, ngăn chặn hoạt động móc nối, kiên kết giữa các đối tượng. Tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, tham mưu chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, trả lời, thông báo công khai bằng văn bản cho các cơ quan chức năng và công dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý sai phạm của cán bộ, chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ.

Nhân dịp này, 21 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên khen thưởng.

Vũ Linh