Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành 

Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong 6 tháng đầu năm 2018, Thiếu tướng Nguyễn Thế Nghiệp, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương cho biết: UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác đề ra, chủ động tham mưu cho cấp uỷ ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 với những nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ tổ chức giao ban để kịp thời nắm tình hình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, học tập, trao đổi kinh nghiệm. 

Toàn cảnh hội nghị

Công tác xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, xem xét kỷ luật đảng đã được tập trung chỉ đạo thực hiện khẩn trương, dứt điểm, đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên có sự gia tăng đáng kể, thể hiện sự quan tâm của cấp uỷ và sự quyết tâm của UBKT các cấp…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đã điều hành thảo luận, đánh giá các mặt công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; đồng thời làm rõ những ưu, khuyết điểm trong triển khai nhiệm vụ và đề ra giải pháp trong thời gian tới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương tiến hành triển khai các chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị. 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đã tập trung thực hiện thống nhất, tinh thần chung như chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là “không có vùng cấm”, “không có ngoại trừ”.

Về phương hướng công tác 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị cấp uỷ và UBKT các cấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai các nhiệm vụ công tác theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị.

Chủ động tham mưu những vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu đối với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cấp uỷ, người đứng đầu phải hết sức chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trách nhiệm song trùng phối hợp để tránh “vùng trống”; chú ý kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra… 

Chủ động nghiên cứu, đề xuất việc kiện toàn UBKT và cơ quan giúp việc UBKT các cấp trong CAND phù hợp với tổ chức, bộ máy mới của Bộ Công an bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, độ tuổi. Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ kiểm tra phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí và năng lực công tác…


Quỳnh Vinh