Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, với quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh Tuyên Quang đã nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới, quyết liệt, đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về bảo đảm ANTT; thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tốt, là 1 trong các địa phương trên toàn quốc có số vụ tội phạm về trật tự xã hội giảm mạnh nhất cả nước (giảm 54,45%); tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 92,62%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt cao 100%; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 91,78%; tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí. Kết quả, Công an tỉnh Tuyên Quang có 156 lượt tập thể, 908 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Chẩu Văn Lâm biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, kết quả, thành tích của Công an tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, năm 2020, sẽ có nhiều nhiệm vụ lớn trong bảo đảm ANTT đòi hỏi lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Tuyên Quang nói riêng phải làm và làm tốt hơn. Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác Công an năm 2020; nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, tiếp tục tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn; triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh; chủ động phòng ngừa, bảo dảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân sự Đại hội; rà soát, đấu tranh mạnh để trấn áp, triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm, không để tồn tại các băng nhóm tội phạm; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra tiêu cực…; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở; triển khai, bồi dưỡng, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, đồng chí Chẩu Văn Lâm và các đại biểu tại Hội nghị.

Với thành tích đạt được, Công an tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; 2 cá nhân thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 đơn vị được Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Cờ thi đua; 5 tập thể và 11 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Tuyên Quang.

Minh Hiền