Trong năm 6 tháng cuối năm 2018 và năm 2019, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như: Việc cung cấp thông tin và giải quyết những vấn đề đột xuất được phối hợp, tham gia giải quyết kịp thời; Trại giam Kênh 7 đã thực hiện tốt việc lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù và gửi hồ sơ đến VKSND tỉnh Kiên Giang để thực hiện chức năng kiểm sát; số phạm nhân vi phạm nội quy trại giam bị xử lý kỷ luật, số phạm nhân bị xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù loại kém tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước và những năm trước...

Công tác lập hồ sơ đề nghị và kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; phối hợp trong ký kết các biểu thống kê liên ngành về số liệu và tình hình phạm nhân ở trại giam đã góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chung của hai đơn vị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang và Trại giam Kênh 7 tiếp tục chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp; định kỳ thực hiện công tác sơ kết, tổng kết để kịp thời rút kinh nghiệm; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế cho phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tiễn công tác của hai đơn vị, nhằm bảo đảm pháp luật về quản lý, giáo dục người đang chấp hành án phạt tù được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.     

Dịp này,  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang và Trại giam Kênh 7 đã tiếp tục ký kết quy chế hợp trong công tác kiểm sát thi hành án phạt tù và công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân trong những năm tiếp theo.

Văn Vũ