Trong 5 năm qua, Cục Cảnh sát đường thủy và Tổng Công ty Vận tải thủy đã tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tuyên truyền trực tiếp đến các thủy thủ, thuyền viên trên các phương tiện thủy chấp hành luật pháp, chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Trên cơ sở chỉ đạo của Cục Cảnh sát đường thủy và Tổng Công ty Vận tải thủy, các phòng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông các địa phương có đường thủy và các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Vận tải thủy đã nhanh chóng xây dựng các kế hoạch phối hợp hành động với những nội dung, yêu cầu cụ thể, sát thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng tuyến, từng địa bàn.

Các bên đã gắn bó mật thiết, trao đổi tình hình, rút kinh nghiệm và thống nhất phương hướng, chương trình hành động để phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành trong việc bảo đảm TTATGT và giữ gìn TTATXH trên các tuyến đường thủy khu vực đồng bằng Bắc bộ

Sông Lam