Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc ANTV dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, sau khi Quy chế được ký kết, C66 đã chủ động phối hợp với V28 tổ chức triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) , PCCC và CNCH.

Thiếu tướng Mai Văn Hà và các đại biểu dự Hội nghị

Trong đó, tập trung tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách làm công tác vận động toàn dân tham gia BVANTQ, PCCC và CNCH; tập huấn, bồi dưỡng về công tác PCCC và CNCH cho đội ngũ Công an cấp xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp… Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào, tạo sự chuyển biến rõ rệt về công tác vận động toàn dân BVANTQ, PCCC và CNCH.

Từ tháng 6-2016 đến nay, C66 và X34 đã giao Phòng Tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH và Ban Thời sự là hai đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH trên Kênh ANTV.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Thời sự xây dựng format mới “Alo 114”- Đây là chuyên mục chuyên biệt tuyên truyền về PCCC và CNCH phát sóng hàng tuần trên Kênh ANTV từ ngày 4-6-2016.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Mai Văn Hà nhất trí cao với báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa ba đơn vị.

Thiếu tướng Mai Văn Hà đề nghị, trong thời gian tới, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH; đổi mới nội dung, hình thức lôi cuốn hấp dẫn người xem về tuyên truyền giáo dục, phổ biến, pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các bên, thường xuyên, chặt chẽ, giao ban định kỳ nhất là đối với bộ phận CBCS trực tiếp làm công việc nêu trên.

Minh Hiền