Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó trưởng Ban tổ chức quốc gia dự và phát biểu ý kiến tại phiên họp. Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Bộ phận Thường trực giúp việc chủ trì phiên họp.

Trung tướng Trần Bá Thiều Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó trưởng Ban tổ chức quốc gia phát biểu ý kiến tại phiên họp

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ ngày 13/7 đến nay cho biết: Các đơn vị đã giúp Bộ Công an tổ chức 11 hoạt động kỷ niệm. Các hoạt động diễn ra theo đúng chương trình lịch đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao, gây ấn tượng tốt trong dư luận xã hội.

Nhiều hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương (TW), Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao.

Từ nay đến 19/8, để chuẩn bị tốt cho 18 hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra, Trung tướng Trần Bá Thiều và Trung tướng Lê Văn Đệ đề nghị các đơn vị rà soát nhiệm vụ được giao, tiếp tục chuẩn bị và hoàn chỉnh nội dung tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo tiến độ.

Trong đó, tập trung tổ chức tốt Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc " lần thứ VII, khai mạc tại Cung văn hóa hữu nghị Việt- Xô (Hà Nội) vào sáng 5/8; các cuộc giao lưu điển hình tiên tiến theo chương trình của Đại hội phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả tốt.

Bên cạnh đó, Bộ phận giúp việc cần rà soát, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị tốt cho Lễ kỷ niệm vào sáng 18/8, màn sử thi phải đảm bảo tính nghệ thuật cao nhất; công tác hậu cần, lễ tân cần chuẩn bị chu đáo, không được để thiếu sót; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND đẩy mạnh công tác tuyên truyền…

Trần Xuân