Cụm an ninh trật tự giáp ranh Yên Mông – Tinh Nhuệ được xây dựng trên cở sở hai xã là địa bàn giáp ranh của hai tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ. Tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định, song vẫn còn một số hộ dân sống xen canh, xen cư ở các bãi đất màu giáp ranh giữa hai  xã, nên tiềm ẩn nguy cơ gây mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa các hộ dân trên địa bàn.

Ra mắt mô hình Cụm an ninh trật tự giáp ranh Yên Mông - Tinh Nhuệ.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Các thành viên trong Cụm thống nhất ban hành Quy chế phối hợp nhiệm vụ đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh trong công tác trao đổi thông tin, xây dựng chương trình phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT; xử lý các tình huống đột xuất; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… 

Qua đó nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT, phát huy hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn hai xã Yên Mông – Thành phố Hòa Bình và xã Tinh Nhuệ - huyện Thanh Sơn.                                                             

Tin/ảnh Đức Thắng