Dự buổi Lễ có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì buổi Lễ.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an.

Đại tá Lê Xuân Phái, Phó Viện trưởng Viện kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an…

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an; thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục HCKT Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT Trung tướng Lê Văn Minh đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Trung tâm được các cấp thẩm quyền ký quyết định điều động, bổ nhiệm.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, đây là phương thức, mô hình mới, việc triển khai thực hiện chưa có kinh nghiệm, do vậy Trung tâm cần bám sát chức năng, nhiệm vụ Bộ giao, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, của lực lượng CAND và đạt hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo Trung tâm đấu thầu mua sắm tập trung Bộ Công an thay mặt Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sỹ đã tuyên thệ trước lá Cờ truyền thống. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, trước mắt, Tổng cục HCKT tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, b trí trụ sở làm việc… để Trung tâm hoạt động có hiệu quả, minh bạch, phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.

Ổn định nhanh tổ chức bộ máy tinh gọn, bước đầu bắt tay vào công việc, thực hiện theo lộ trình đã được phê duyệt; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng luật pháp. Với Trung tâm nhanh chóng hoàn thiện về tổ chức, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm cần trau dồi kỹ năng, kiến thức, kinh  nghiệm và chủ động cải cách hành chính, hoạt động có hiệu quả, cụ thể hóa bằng tiến độ công việc.

Trung tâm hoạt động có hiệu quả, phối hợp tốt với các đơn vị trong Tổng cục, với các đơn vị trong và ngoài ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Hiếu Quỳnh