Tại buổi Lễ, Đại tá Lê Văn Long, Cục trưởng Cục Tham mưu đã công bố Quyết định của Bộ Công an về việc hợp nhất Tạp chí  Khoa học công nghệ và Môi trường với Tạp chí Y học Công an thành Tạp chí HCKT trực thuộc Cục Tham mưu Tổng cục HCKT. Công bố Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí HCKT; Giấy phép hoạt động báo chí của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Tạp chí HCKT...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao Quyết định cho cán bộ, phóng viên Tạp chí

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục HCKT, Trung tướng Lê Văn Minh đã trân trọng trao các Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Phan Đình Minh, Quyền Tổng biên tập Tạp chí HCKT cùng lãnh đạo Ban Biên tập Tạp chí.  Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT đã trân trọng trao các Quyết định cho cán bộ, phóng viên Tạp chí ...

Giao nhiệm vụ cho lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Tạp chí, Trung tướng Lê Văn Minh yêu cầu Tạp chí cần hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích đã đề ra, xứng đáng là cơ quan thông tin lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Tổng cục HCKT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.   

Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao Quyết định cho Thượng tá Phan Đình Minh

Thay mặt lãnh đạo Ban biên tập, cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, Thượng tá Phan Đình Minh bày tỏ quyết tâm sẽ cùng tập thể Tạp chí sớm ổn định tổ chức, trau dồi kiến thức, học tập để nâng cao kỹ năng làm báo của phóng viên trong Tạp chí; theo phương châm “nhanh, là chủ động, là phục vụ", chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao...

Lãnh đạo Cục Tham mưu và các đại biểu chụp với Ban biên tập, cán bộ, phóng viên Tạp chí Hậu cần-Kỹ thuật
Anh Hiếu-Trần Xuân