Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng phó với BĐKH, PCTT và TKCN Bộ Công an, dự và chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, công tác Ứng phó với BĐKH, PCTT & TKCN trong toàn lực lượng CAND đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

Bộ Công an đã kịp thời trang cấp và bổ sung kinh phí, phương tiện, vật tư phục vụ yêu cầu 4 tại chỗ cho Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) các đơn vị, địa phương; tổ chức nhiều cuộc diễn tập, mở nhiều lớp tập huấn, huấn luyện để nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó với thiên tai, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, tai nạn gây ra. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT và TKCN của Bộ và Công an các cấp đã đạt được thời gian qua. Năm 2017, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị Ban Chỉ đạo của Bộ và Công an, Cảnh sát PC&CC các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện 10 mặt công tác trọng tâm. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong đó nhấn mạnh: Các đơn vị liên quan cần nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình; chủ động rà soát các văn bản, tăng cường quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với các ban, bộ, ngành để công tác phối hợp đạt hiểu quả cao nhất, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác ƯPVBĐKH, PCTT và TKCN. 

Đồng thời, phải tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của toàn dân trong công tác PCTT và TKCN, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm về Luật môi trường, Luật PCCC, vi phạm đê điều... 

Chủ động xây dựng các phương án PCTT và TKCN, có phương án sát hợp khắc phục những hậu quả sau thiên tai, bão lũ; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng để kịp thời xử lý tình huống ứng phó khi có thiên tai, lụt bão, sự cố xảy ra, quyết tâm phòng tránh, giảm nhẹ thấp nhất thiệt hại về người, tài sản cho Nhà nước và nhân dân.

* Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Bộ Công an đã trao Bằng khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc về ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN trong năm 2016...

Trần Xuân